Vinjevegen

Gjeldende veimelding for Vinjevegen:

Veien er åpen mellom Rv3 og Friisvegen.

Høvling pågår! 

Etter grusing tidligere i sommer, vil veien høvles i flere omganger. For at sluttresultatet skal bli best mulig, er det viktig å kjøre saktere enn vanlig og å bruke hele veibredden. 

Takk for at du tar ansvar og hensyn :)


Automatisk veimeldingstelefon
62 46 04 02

Vinjevegen SA

Vinjevegen SA er et driftselskap som har ansvar for brøyting, drift og vedlikehold av Vinjevegen. 

Vinjevegen er 35.5 km lang og går over fjellet fra Rv3 ved Nordstumoen i Stor-Elvdal til Friisvegen i Ringebu, med avstikkere ned til Løvåsen der Bjørsjøveien begynner. 

Her på vår nettside finner du bl.a priser, veimeldinger og annen informasjon.

Viktige prinsipper for bruk av veien

Årskort og priser på bompassering

 Priser enkelttur

Årskort