Vinjevegen

Gjeldende veimelding for Vinjevegen:

Veien er åpen fra Rv3 til Løvåsen.

Pga tælaløsning er det innført 2 tonn aksellastbegrensning.

Mellom Løvåskrysset og Friisvegen er veien stengt for vinteren.


Automatisk veimeldingstelefon
62 46 04 02

De som skal feire påske på Løvåsen eller langs Vinjevegen innafor brøytebommen oppfordres til

å følge godt med på værmeldinga og ta høgde for at været (spesielt vind) kan gjøre at veien over fjellet må stenges for "fri ferdsel". 

Oversikt over tidspunkt for kolonnekjøring avtalt med Lauvåsen Hytteeierforening

finnes lengre ned på sida.

Vinjevegen SA

Vinjevegen SA er et driftselskap som har ansvar for brøyting, drift og vedlikehold av Vinjevegen. 

Vinjevegen er 35.5 km lang og går over fjellet fra Rv3 ved Nordstumoen i Stor-Elvdal til Friisvegen i Ringebu, med avstikkere ned til Løvåsen der Bjørsjøveien begynner. 

Her på vår nettside finner du bl.a priser, veimeldinger og annen informasjon.

Viktige prinsipper for bruk av veien

Informasjon om brøyting over fjellet 

mellom brøytebom Tryvang og Løvåsen

Strekningen mellom brøytebommen ved Tryvang og Løvåsen er en værutsatt fjellovergang, og det kan være stor forskjell fra hyttene på Løvåsen og opp på snaufjellet. Ved normalt vintervær brøytes veien over fjellet og holdes åpen på lik linje med strekningen opp fra Rv3. Når vær og vind blir for ille, vil det på kort varsel kunne bli nødvendig å stenge veien over fjellet for lengre eller kortere perioder. I spesielle tilfeller (helg, vinter- og påskeferie) er det i overenskomst med velforeninga på Løvåsen bestemt at det vil kunne bli organisert kolonnekjøring over fjellet på disse dagene (merk at klokkeslettene kan endres)

*For kolonne ut fra Løvåskrysset gjelder det å holde seg informert om tidpunkt på nett/ veimeldingstelefon, og å være forberedt på at det kan bli ventetid ved ekstra utfordrende kjøreforhold, uhell osv. 

Veimeldingene oppdateres når vi vet det er forandring i framkommelighet. Været endrer seg raskt i fjellet, og veien kan snø eller blåse igjen kort tid etter at vi har vært der og lagt ut melding. 

Årskort og priser på bompassering

 Priser enkelttur

Årskort